Şube Yönetim Kurulu

 

Alkoç Turan BAŞGÖNÜL

Şube Başkanı

Müfit YURTALAN

Şube Sekreteri

Tuğrul GÜMÜŞ

Şube Mali Sekreteri

Semra ŞAHİNDURAN

Şube özlük Hukuk ve TİS Sekreteri

Emre ALKAN

Şube örgütlenme Sekreteri

Ali NARMAN

Şube Basın Yayın ve uluslararası Sekr.

Murat ÇAMCI

Şube Eğitim Sekreteri